Vernieuwen lidgeld 2020

Indien men het lidgeld spontaan vernieuwt vóór 01 december voorafgaand aan het nieuwe werkjaar (zonder dat er een overschrijvingsformulier door de club werd bezorgd), krijg je per lidkaart 5,00 euro reductie.

Nieuwe leden of leden die na 30 november voorafgaand aan het nieuwe werkjaar hun lidgeld vernieuwen, betalen 20,00 euro.

Met deze werkwijze willen wij de schatbewaarder en het secretariaat wat ontlasten van de toch niet te onderschatten administratieve rompslomp. Onnodige onkosten worden zo ook uitgespaard.

Dus, diegenen die uiterlijk tegen 30 november hun lidgeld hebben vernieuwd, sparen 5,00 euro uit!