Clublid worden

Wens je lid van onze vereniging te worden? Wil je eerst nog wat bijkomende info?

Stuur een e-mail naar avivaria@skynet.be en wij zenden je graag bijkomende informatie of stort je lidgeld met vermelding van uw persoonlijke gegevens (naam ) en laat hier jouw contactgegevens achter aanmeldingsformulier

Stortingen gebeuren op het rekeningnummer van de vereniging:

IBAN-code (rekeningnummer): BE75 0680 9145 4051

BIC- code: GKCCBEBB

Kleindierclub AVIVARIA v.z.w.

Lidgelden bedragen:

voor leden uit België:

eerste lid in gezin: 22,- Euro/jaar*

lidgeld tweede in gezin of jeugdlid (-18 jaar): 14,- Euro/jaar*

=> 1ste maal lidgeld 2de in gezin of jeugdlid betaalt maar 9 euro

voor buitenlandse leden:

per lid 28,- Euro /jaar*

(*) Indien men zijn bijdrage vrijwillig hernieuwt voor 01 december, ontvangt men een reductie van 5,00 euro per lidgeld.

Tevens bekomt ieder lid gratis het clubblad, de adreslabel op de omslag is uw lidkaart.