Maatschappelijke zetel

Kleindierclub Avivaria vzw

zetel: Heksenbergstraat 5-7, 3500 Hasselt

ondernemingsnummer: 424491202

RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt