Jaarlijkse ruil- en verkoopdagen

RUIL- EN VERKOOPDAGEN 28 & 29 AUGUSTUS 2021

KLEINDIERKLUB AVIVARIA vzw, Heksenbergstraat 5-7, Hasselt

Goed om weten:

- Uiterste inschrijvingsdatum: 23 augustus ’21

- Opbouw hokken en parketten: 25 augustus vanaf 19u00

- Inkorven: zaterdag 28 augustus van 8u tot 9u00

Plaatsen stand met aanverwante artikelen: zaterdag vanaf 08u

- Verkoop dieren: de verkoop start voor iedereen om 09u

- Uitkorving niet-verkochte/te ruilen dieren: zondag 29 augustus tussen 16u en 16u30

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ALGEMEEN REGLEMENT

• deelname kan door iedereen, ook niet clubleden.

• alle dieren, die onze vereniging patroneert, mogen aangeboden worden.

• Men dient de wettelijke reglementeringen in acht te nemen.

DE STANDHOUDER LAAT AAN DE MARKTVERANTWOORDELIJKE HET ENTFORMULIER ZIEN aan de toegangspoort.

• De dieren worden zelf door de parkethouder geruild of verkocht (de standhouder zorgt zelf voor dozen of kisten).

• Bij verkoop dient, indien het dier gevaccineerd moet worden, een kopie van het entformulier aan de nieuwe eigenaar te worden meegegeven

• Het « registratieformulier dieren» dient ingevuld te worden bij iedere verkoop/ruil en afgegeven worden aan het secretariaat van de inrichtende vereniging (wettelijke verplichting).

• Zieke of gekwetste dieren, evenals kruisingen, worden geweigerd

• Deelnemers:

- dienen zich op voorhand in te schrijven

- aankruisen of men 1 of 2 dagen aanwezig is

- deelname in de onkosten: 131

• Beschikbaar: ren 2m x 2m (€5); volière 1m x 1m (€2), plateau hokken 3 x 60x60 cm, 4 x 50x50 cm, 5 x 40 x 40 cm (€2,00).

• Elk deelnemer-clublid krijgt 1 ren of 1 volière of 1 plateau hokken GRATIS ter beschikking

• Aankruisen of men 1 of 2 dagen aanwezig is

• Elke deelnemer krijgt de hokken of de ren de 2de dag gratis

A. Binnenruimte

Hier worden vooral de duiven, fazanten, kwartels geplaatst. De dan

nog vrije ruimte wordt aan de hoenders toegewezen.

B. Buitenruimte

Zeker de watervogels worden in de buitenrennen geplaatst.

Bij onvoldoende binnenruimte worden de hoenders buiten onder een

schutsel geplaatst.

C. STAND MET AANVERWANTE ARTIKELEN (GEEN DIEREN)

• Andere standen (vb. boeken, bloemen, …): 1,00 EUR per 2 lopende meter voor 2 dagen

• Afhankelijk van de aard van goederen worden ze of binnen of buiten geplaatst.

• Aankruisen of men 1 of 2 dagen aanwezig is

OPGELET:

De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voorgebeurlijke ongevallen, sterfte, ziekte of diefstallen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Dit kan je samen met het reglement aanvragen bij de vereniging: avivaria@skynet.be

Invullen, opslaan en daarna per e-mail terugzenden en dit uiterlijk tegen 23 augustus 2021.

INSCHRIJVING ZENDEN NAAR:

Sauwens Sonja, Grote Negenbundersstraat 42, 3511 Kuringen of

naar avivaria@skynet.be.

VERKOOPWEEKEND:

- Zaterdag 28 augustus 2021 van 09u tot 16u 132

- Zondag 29 augustus 2021 van 09u tot 16u

- De verkoop start om 09u; wij vragen aan alle inzenders om zich aan dit startuur te houden.

Dank u

OPGELET:

- Kofferbakverkoop mag niet - zo krijgen we moeilijkheden met de

overheid - (zowel de vereniging als de verkoper kan in de problemen komen).

- Het aanvullen van de rennen of hokken kan.

INKORVING en UITKORVING:

Inkorving: zaterdag 28 augustus tussen 8u en 9u

Uitkorving: zondag 29 augustus van 16u tot 16u30.

PLAATS:

Kleindierklub Avivaria vzw, Heksenberg-straat 5-7 te Hasselt

Voor inlichtingen kan je op zaterdag 26/8 en zondag 27/8 terecht op het nummer: 011/22.79.80

=================================================

De affiche en flyer van onze ruil- en verkoopweekend en -dagen zijn te verkrijgbaar bij Sonja of ook via e-mail. Reclame is de troef op succes. Daarom vragen wij, hang jij ook affiches uit of verdeel zeker de flyers!

Aan de voorzitters en secretarissen van de verenigingen willen wij vragen om deze activiteit kenbaar te maken aan jullie leden. Ook zij kunnen mee profiteren van deze dagen!

HET VOEREN VAN PUBLICITEIT, VAN GELIJK WELKE AARD, MAG ENKEL

GEBEUREN MITS UITDRUKKELIJKE TOELATING VAN ONZE VERENIGING.