Tentoonstelling

KLEINDIERTENTOONSTELLINGVAN PLUIM- EN PELSDIEREN

ingericht door

KLEINDIERCLUB AVIVARIA V.Z.W.

Onder beheer van het Vlaams Verbond van fokkers vanneerhofdieren v.z.w. en de provinciale kring Limburg.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13 en 14 november 2021

Plaats: clublokaal Avivaria vzw, Heksenbergstraat 5-7 te Hasselt

Inschrijving: voor 31 oktober 2021 bij het secretariaat

Sauwens S., Grote Negenbundersstraat 42, 3511 Kuringen

DOCUMENTEN downloaden:

-inschrijfformulier

-Reglement

Inkorving:

- donderdag 11 november ’21 van 19u tot 22 uur

- vrijdag 12 november ’21 van 8u tot 8u30 (zeker vermelden op het inschrijvingsformulier)

Keuring: vrijdag 12 november '21 vanaf 09 uur

Opening:

- zaterdag 13 november '21 van 10u -19u

- zondag 14 november ‘21 van 10u-16u

Prijsuitreiking: het prijzengeld kan afgehaald worden zaterdagvanaf 15u bij het tentoonstellingssecretariaat.

Uitkorving: zondag 14 november 2021 vanaf 16u.