Vernieuwen lidgeld 2024

Indien men het lidgeld spontaan vernieuwt vóór 01 december voorafgaand aan het nieuwe werkjaar, krijg je per lidkaart 5,00 euro reductie; dit betekent voor 2024 dat het lidgeld dan 17,00 euro bedraagt (2de lid of jeugdlid betalen nog steeds 9,00 euro).

Met deze werkwijze willen wij de schatbewaarder en het secretariaat wat ontlasten van de toch niet te onderschatten administratieve rompslomp. Onnodige onkosten worden zo ook uitgespaard.

Je kan het lidgeld vereffenen tijdens de ledenvergaderingen.

Storten op het rekeningnummer van Avivaria BE75 0680 9145 4051 kan natuurlijk ook.

Bij de mededeling vermeld je jouw naam en lidnummer (zie kaft tijdschrift).