Startpagina

Beste clubvrienden

De ledenvergadering van ZONDAG 28 JUNI 2020 kan NIET plaatsvinden omwille van het Corona-virus.

We hadden graag iets anders gemeld.

Aan de spreker zal gevraagd worden om zijn lezing op eenlatere datum te komen geven.

Ook de barbecue hebben we alvast geannuleerd.

De clubkampioenen van 2019 behouden hun prijs; zij wordenuitgenodigd op de barbecue van 2021!

Wat betreft de ruil- en verkoopdagen. De maatregelen die wemoeten treffen zijn momenteel zo dat we het niet zien zitten

om deze op een veilige manier te organiseren. Enkel indien de maatregelen versoepeld worden, kunnen we overwegen om

deze te laten doorgaan.

Tijdens de raad van bestuur van augustus zal hierover een definitieve beslissing genomen worden.

Positief nieuws is dat we tijdens juli en augustus een tijdschrift zullen uitgeven; dus niet 1 maar 2 tijdschriften zullen er in die

periode in jouw brievenbus vallen.

Heb je dieren te koop, deze mag je altijd aanbieden via ons tijdschrift. Voor de 10de van de maand mag je jouw advertentie

mailen naar avivaria@skynet.be met vermelding van de dieren, naam, adres en telefoonnummer.

WELKOM

Kleindierclub Avivaria vzw is een vereniging die zich inzet voor de promotie en de veredeling van neerhofdieren o.a. hoenders,krielen,sierduiven,park-en watervogels, konijnen, cavia's,…

Wij verenigen fokkers van verschillende rassen en soorten maar ook de gewone liefhebbers, die aan huis enkele dieren houden als hobby, zijn evenzeer erg welkom in onze vereniging.

Onze vrijblijvende activiteiten en diensten voor de leden:

- maandelijks een ledenvergadering met voordracht over uiteenlopende thema's i.v.m de dierenliefhebberij.

- een maandelijks clubblad met allerlei info rond activiteiten, dierbesprekingen, tips, zoekertjes,…

- advies en hulp bij het uitbroeden, houden, kweken, enten, selecteren,….

- tijdens het laatste weekend van augustus zijn er jaarlijks ruil- en verkoopdagen aan ons clublokaal. zat 29/08 en zon 30/08

- bestellen van fokkersboek, fokkerskaart,ringen en tatoeages via onze club.

- jaarlijks een jongdierendag met advies en keuring van uw dieren door een erkend keurmeester.

- gezamenlijk vervoer naar tentoonstellingen en andere activiteiten.

- jaarlijkse tentoonstelling in ons clublokaal tijdens het tweede weekend van november.

- uitgebreide bibliotheek met tal van boeken en gespecialiseerde tijdschriften.

- deelname aan verschillende activiteiten met een kennismakingsstand van onze club.

- in de zomerperiode een gezellige BBQ in ons clublokaal.

- ………………..

Avivaria is een grote en zeer actieve vereniging die momenteel al meer dan 275 leden telt.

Heb jij ook interesse in de dierenliefhebberij, wil je ook wel eens deelnemen aan enkele van onze activiteiten, wil je graag andere dierenliefhebbers en rasfokkers leren kennen om kennis en ervaringen uit te wisselen, neem dan gerust vrijblijvend kontact op met een van de bestuursleden, bezoek onze website of kom gewoon eens langs tijdens de activiteiten in ons clublokaal.

Welkom in onze vereniging !

Clublokaal:

Avivaria vzw Kleindierclub Avivaria beschikt over een eigen clublokaal te Hasselt.

Hier organiseren we onze ledenvergaderingen, beurzen en tentoonstellingen. Andere kleindierverenigingen kunnen ook van onze accomodatie gebruik maken.

Fokkerkaart VIVFN:

Om deel te nemen aan wedstrijden dient men zich aan te sluiten bij VIVFN.