Oormerken

OORMERKEN KONIJNEN

Andre Kint (013-30.08.52), Robin Housen (0491 - 144.686) en Veerle Lambrighs (0473 -766.804) staan paraat om jullie konijnen te komen tatoeëren of het kan ook voor de maandelijkse ledenvergadering.

Indien er een aanzienlijk aantal dieren van eenzelfde eigenaar moeten getatoeëerd worden, kan dit aan huis gebeuren mits een kleine onkostenvergoeding voor de verplaatsing.

Tijdig een afspraak maken is wel een noodzaak.

Prijs per oormerk: 0,40 euro/stuk