Tamme park en watervogels

1-2-3 SHOW VAN GEDOMESTICEERDE PARK- EN WATERVOGELS TE HASSELT

Zaterdag 17 september 2022 ism kleindierclub Avivaria

Beste liefhebber

Onze vereniging organiseert op zaterdag 17 september 2022 haar traditionele jaarlijkse

1-2-3-show voor gedomesticeerde park- en watervogels. Deze samenkomst is een uitgelezen

instrument om te zien hoe keurmeesters jouw dieren beoordelen maar ook om zelf eens de

stap tot “keuren” te zetten. Het is ook een kans om de keuringen beter te uniformiseren.

Aan alle fokkers een oproep om enkele dieren mee te brengen.

Voor de keurmeesters is het bijna een must om aan deze manifestatie deel te nemen. Ook zij

kunnen tijdens deze dag nog steeds veel dingen bijleren en kunnen ze het standpunt van de

fokkers beter leren te begrijpen.

Alle tamme park- en watervogels mogen ter bespreking aangeboden worden.

Door de keurmeesters worden de interpretaties van de dieren aan de kooien besproken,

samen met de fokkers die hun ervaringen naar voor brengen. Deze laatsten zijn zeker niet te

onderschatten. Zo kunnen wij de rassen optimaliseren.

Dagorde:

10.00u - 11.00u: inkooien dieren.

11.00u: welkomstwoord.

11.10u - 12.30u: beoordeling dieren door aanwezige keurmeesters en liefhebbers.

12.30u - 13.15u: lunch (te reserveren bij inschrijving)

13.30u: bespreking dieren aan het hok en gezellig samen zijn.

Ten laatste 16.00u: uitkooien der dieren en opruimen van de kooien.

Locatie: Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt

Verkoop van dieren is toegestaan, ook dieren buiten wedstrijd. De verkoper dient alles zelf af

te handelen en te voorzien. Opgelet, alle dieren dienen wettelijk in orde te zijn (entingen)!

Lunch: soep/koffie of frisdrank: 1,50 euro

Broodje kaas of hesp met groenten (1/3 stokbrood): 3,00 euro

Inschrijving: gratis maar een must zodat we de nodige kooien kunnen opstellen en dit uiterlijk

tegen 10 september 2022!

Inschrijven dieren en lunch: Sonja Sauwens, Grote Negenbunderstraat 42, 3511 Kuringen

tel 011/25.44.45 email: sonja.sauwens@skynet.be

Met vriendelijke groeten

Boudewijn Goddeeris Sonja Sauwens

Voorzitter secretaris